De meest voorkomende onderzoeken

  • elektromyografie (EMG: spier- en zenuwonderzoek),
  • elektro-encefalografie (EEG: meting van elektrische activiteit van de hersenen oa. bij epilepsie),
  • evoked potentials (EP: hersenactiviteit als antwoord op diverse zintuigprikkels met name visuele, auditieve en somatosensibele),
  • duplex (onderzoek met ultrageluid van de bloedvoorziening van de hersenen),
  • ambulante polysomnografie (slaaponderzoek met draagbare registratie-apparatuur),
  • functie-onderzoek van het netvlies van het oog (ERG: retinografie en EOG: oculografie),
  • onderzoek van het autonome zenuwstelsel.
EEG
EEG
EMG
EMG
Evoked potentials
Evoked potentials
ECD
Trans- en extracraniële dopplersonografie (Duplex)
Sluit de enquête