Klinische Neurofysiologie (KNF)

Het specialisme Klinische Neurofysiologie helpt bij het stellen van een diagnose bij neurologische aandoeningen zoals bewustzijnsstoornissen, bewegingsstoornissen, verlammingen en gevoelsstoornissen. Klinisch neurofysiologen onderzoeken hiervoor de werking en functies van de hersenen, spieren, zenuwen en bloedvaten. Zij worden daarbij ter zijde gestaan door KNF laboranten die daartoe een opleiding op HBO-niveau hebben gevolgd. De laboranten verrichten een deel van de onderzoeken zelfstandig en assisteren de artsen van de afdeling KNF bij diverse andere onderzoeken. Alle resultaten van uw onderzoek worden door de neurofysioloog beoordeeld.

Sluit de enquête