Psychodiagnostisch onderzoek

U bent door uw behandelaar naar de afdeling Medische Psychologie verwezen voor een (neuro)psychologisch onderzoek.

Met behulp van een (neuro)psychologisch onderzoek brengen we uw cognitieve functies, persoonlijkheidseigenschappen, gewoontes, capaciteiten en leergeschiedenis in kaart. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de aard van uw klachten en een meer op uw persoon toegespitst behandeladvies te kunnen geven. Ieder mens is immers anders. Dit kan betekenen dat twee mensen met bijvoorbeeld depressieve klachten toch elk een andere behandelaanpak nodig hebben.

Medisch-psychologische zorg (diagnostiek en behandeling) vindt plaats in nauwe samenwerking met de medisch-specialistische verwijzer in het ziekenhuis en is doorgaans kortdurend en gericht op vermindering van psychische klachten en de verbetering van de kwaliteit van het leven van de patiënt Uit Veldnormen.

Werkwijze

Het (neuro)psychologisch onderzoek bestaat uit drie delen. Als eerste een intakegesprek bij een psycholoog. Vervolgens het invullen van vragenlijsten en het uitvoeren van een aantal psychologische testen onder begeleiding van een psychologisch assistent. Tenslotte het bespreken van de resultaten van het psychologisch onderzoek en het daar uit voortvloeiende behandeladvies door de psycholoog. 

Het intakegesprek is voor de  medisch psycholoog een belangrijke manier om informatie te verzamelen en een eerste poging om uw klachten in hun samenhang te begrijpen.  De ideeën die de medisch psycholoog daarbij ontwikkelt over uw klachten en hun samenhang, worden vervolgens met behulp van de vragenlijsten en testen getoetst.

De testen en vragenlijsten worden individueel of in een groep afgenomen door de psychologisch assistent. Deze blijft gedurende het gehele onderzoek beschikbaar voor uitleg en beantwoording van eventuele vragen. Het onderzoek vindt plaats aan een tafel in een daartoe speciaal ingerichte testkamer. De testen en vragenlijsten worden deels digitaal (via de computer) en deels op papier aangeboden. Wanneer u gebruik maakt van een leesbril of een hoorapparaat is het belangrijk, dat u deze op uw afspraak meeneemt. Het testpsychologisch onderzoek neemt minimaal een halve dag in beslag. Het kan zijn dat het onderzoek niet in één keer, maar in meerdere keren wordt afgenomen.

Na uitwerking van de onderzoeksgegevens zal de medisch psycholoog of de verwijzer in een apart gesprek met u stilstaan bij de bevindingen. Deze worden vertaald in een voor u passend behandeladvies.

Onderzoeksverslag

Er wordt een onderzoeksverslag gemaakt dat deel uitmaakt van uw dossier. Het verslag is door u zelf in te zien en eventueel af te drukken via de website van het MUMC (MijnMUMC+) met behulp van uw digiD. In het verslag wordt melding gemaakt van de vraagstelling, de resultaten, de conclusies en het behandeladvies.  Lees hier meer: Inloggen MijnMUMC+ | Maastricht UMC+

Bij Kinderen & Jeugd wordt het verslag standaard gestuurd naar de ouders zelf, en naar de verwijzer en evt. andere betrokkenen. Dit in overleg met ouders, maar ze geven geen schriftelijke toestemming. Ook voor een verwijsbrief is alleen mondelinge toestemming, dit wordt niet elke keer schriftelijk  opgevraagd. Ouders kunnen nog niet in het dossier van hun kind, de brief is (nog) niet online terug te vinden voor hen in MijnMUMC+. 

Algemene zaken m.b.t. Medische Psychologie
Informatie voor de ouders
Folder
MUMC+
Polikliniek Psychiatrie, Psychologie en Geheugenpoli

Polikliniek Psychiatrie, Psychologie en Geheugenpoli
Openingstijden

Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur. Lees verder voor meer informatie
Bezoek op afspraak: van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur

Route in het ziekenhuis
Sluit de enquête