Belangrijk nieuws voor GGZ patiënten en cliënten van het MUMC+

GGZ behandelingen worden per 1 januari 2022 op een andere manier betaald, namelijk met het ZORGPRESTATIEMODEL. Dat heeft voordelen, maar kan ook betekenen dat je in korte tijd 2 keer het eigen risico moet betalen. Het is goed om daar rekening mee te houden.

 • Het zorgprestatiemodel wordt door de overheid ingevoerd om de bekostiging van de GGZ simpeler te maken. Als patiënt of cliënt zal je merken dat de facturen van je zorgverzekeraar duidelijker zijn.
  Dit houdt in dat je precies ziet op welke datum en met wie je een consult hebt gehad en hoelang dat consult geduurd heeft.   

 • Met de komst van het zorgprestatiemodel geldt dat je het eigen risico per kalenderjaar moet betalen: 2021 is een kalenderjaar, 2022 is een nieuw kalenderjaar.

 • In het zorgprestatiemodel is je GGZ behandeling opgebouwd uit zorgprestaties. Een gesprek met je behandelaar is bijvoorbeeld een zorgprestatie. Je zorgverzekeraar telt alle zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van je eigen risico voor 2022. De gesprekken (zorgprestaties) die je in 2023 hebt, tellen mee voor je eigen risico voor 2023. Eigenlijk is dit niet raar, zo gaat het ook als je naar het ziekenhuis moet of wanneer je medicijnen nodig hebt.

  Voorbeeld
  In 2022 heb je 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 zijn dat 2 gesprekken. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor je eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die je in 2023 hebt, tellen mee voor je eigen risico van 2023.

 • Is je behandeling bij het MUMC+ in 2021 gestart, dan moeten wij dit traject eind december afsluiten. Ook als je behandeling doorgaat in 2022. Dat moet omdat vanaf 1 januari 2022 het zorgprestatiemodel ingaat.

  Je ontvangt een factuur van je zorgverzekeraar met een overzicht van de zorg die je in 2021 hebt ontvangen: bij ons, eventuele andere zorgorganisaties of voor medicatie. Meestal betekent dit dat je je eigen risico over het jaar 2021 hebt verbruikt en dat je begin 2022 €385 aan je zorgverzekeraar moet betalen. Gaat je zorg in 2022 verder, dan maak je over het komende jaar ook aanspraak op je eigen risico en krijg je hiervoor ook een factuur begin 2022.

  Dat kan betekenen dat je in korte tijd 2 keer (of soms zelfs 3 keer) je eigen risico moet betalen. We kunnen ons voorstellen dat dit vervelend is en dat het vragen oproept. Helaas zijn wij hier in geen partij. We verwijzen je door naar je gekozen zorgverzekeraar.

  Eigen risico?
  Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Eigen Risico is jaarlijks minimaal €385. Je kunt het zelf bij je zorgverzekeraar verhogen tot maximaal €885. Je GGZ behandeling wordt meestal vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering.

  #kosten #psychiatrie #psychologie # zorgprestatiemodel #GGZ

Lees meer over de nieuwe bekostiging van de GGZ in de onderstaande folders:
Folder "De nieuwe bekostiging van de GGZ" met afbeeldingen
ZPM gesprek
bekostiging
Engelstalige folder "The new way of charging for mental healthcare"
Folder "De nieuwe bekostiging van de GGZ" in tekst
ZPM
Sluit de enquête