Academisch Neurochirurgisch Centrum Limburg (ANCL)

De beste neurochirurgische zorg voor heel Limburg, maar ook een nationale functie voor meerdere ingrepen.

Aardige mensen die hun vak verstaan.  High touch - high tech.

Het Academisch Neurochirurgisch Centrum Limburg wil bij patiënten, verwijzers en collega’s bekend staan als een groep van collegiale, sympathieke, betrouwbare en kundige artsen. Naast de directe patiëntenzorg wil het Neurochirurgisch Centrum ook goed aangeschreven begeleiding bieden aan arts-assistenten, physician assistants, promovendi, studenten, coassistenten, huisartsen, verpleegkundigen en andere belanghebbenden. Plezier in het werk en in de onderlinge samenwerking is bij dit alles een belangrijk uitgangspunt. Het Neurochirurgisch Centrum biedt daarbij kwalitatief hoogwaardige zorg voor het gehele vakgebied van de neurochirurgie. En wil zich daarnaast onderscheiden op basis van een hoog serviceniveau naar patiënten en verwijzers.

Hierbeneden kunt u meer lezen over het Academisch Neurochirurgisch Centrum Limburg

logo's
Sluit de enquête