Vaatafwijkingen

Aneurysma
Afwijkingen van de bloedvaten in het hoofd kunnen het nodig maken om een operatie te doen om de "zwakke plek" onschadelijk te maken. De meest voorkomende reden is de behandeling van een aneurysma, al dan niet na het optreden van een subarachnoidale bloeding. In eerste instantie wordt geprobeerd het aneurysma te coilen. Als dit niet mogelijk is, wordt doorgaans besloten het aneurysma te clippen. Het optreden van een subarachnoidale bloeding kan leiden tot een waterhoofd (hydrocephalus) waarvoor drainage van hersenvocht nodig kan zijn. 

AVM
Een AVM (arterioveneuze malformatie) is een aanlegstoornis van de bloedvaten waarbij er sprake is van een abnormale kortsluiting tussen slagaders (arterieel) en aders (veneus). Een AVM komt minder vaak voor dan een aneurysma, maar ook in het geval van een AVM kan het nodig zijn een operatie uit te voeren om het bloedingsrisico te reduceren.

Cavernoom
Een cavernoom is een klein vaatkluwentje dat zich kan presenteren met (doorgaans beperkte) bloedingen danwel epileptische aanvallen. De behandeling kan gebeuren met bestraling (radiochirurgie) of een operatie. 

Hersenbloedingen
Andere soorten bloedingen in de schedel kunnen soms ook een reden zijn om te besluiten tot operatie. 

Sluit de enquête