Hersentumoren kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. De diagnose wordt in eerste instantie vaak gesteld na een hersenscan, maar om zeker te weten of een tumor goedaardig of kwaadaardig is, is weefselonderzoek nodig. Dit wordt afgenomen middels een operatie. Soms gebeurt deze operatie alleen om de diagnose te stellen, in dat geval wordt er via een kleine opening in de schedel beperkt weefsel weggenomen. Deze operatie noemen we een biopt. Het kan ook de bedoeling zijn om zoveel mogelijk afwijkend weefsel te verwijderen. In dat geval betreft het een grotere operatie waarbij tijdens de ingreep een luikje in de schedel moet worden gemaakt, dat aan het eind weer wordt teruggeplaatst.

De meest voorkomende goedaardige hersentumor is een meningeoom. Ook zien we vaker goedaardige tumoren van de hypofyse of de evenwichtszenuw, die samen met de KNO-arts worden geopereerd. 

Kwaadaardige hersentumoren kunnen ontstaan vanuit het hersenweefsel zelf, of als uitzaaiing van een andere tumor. Na een operatie volgt dan vaak nog bestraling, en soms ook chemotherapie.

Sluit de enquête