dr. A. Duits

Klinisch neuropsycholoog

Korte beschrijving

A. Duits is werkzaam als klinisch neuropsycholoog op de afdeling Psychiatrie en Psychologie van het Maastricht UMC+. De klinisch neuropsycholoog is een specialistisch werkende professional met uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag. De klinisch neuropsycholoog verricht diagnostiek op gebied van de cognitieve functies, emoties en gedrag en behandelt patiënten met verworven hersendisfuncties.
Binnen het team draagt zij zorg voor de diagnostiek voor en na de operatie, maar ook voor de begeleiding van patient en partner rondom en tijdens de operatie. Tevens is ze beschikbaar voor neuropsychologische behandeling op de langere termijn.

Aandachtsgebieden

Deep Brain stimulation en ziekte van Parkinson.

Contact

Over

Naast de werkzaamheden in de zorg is ze als onderzoeker verbonden aan de School for Mental Health and Neurosciences van de Universiteit Maastricht (UM). Thema’s in haar wetenschappelijk onderzoek zijn gedrag en cognitie van patiënten met bewegingsstoornissen en in het bijzonder patiënten met een neurostimulator.

Verder is ze betrokken bij het onderwijs binnen de UM en postdoctoraal onderwijs in het kader van de beroepsopleidingen voor BIG-psychologen.
Tenslotte is ze bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) en van de sectie Neuropsychologie van het NIP. Van 2009 tot oktober 2013 is ze secretaris geweest van de European Societies of Neuropsychology. Ook is ze lid van de stuurgroep Regionaal Parkinson Centrum Zuid Limburg en voorzitter van de Commissie Testgebruik en Diagnostiek binnen de sectie Neuropsychologie van het NIP.

Sluit de enquête