Dr. J.W. Brunings

Afdelingshoofd KNO / Medisch - Directeur Transmurale en Paramedische Zorg

Aandachtsgebieden

Klinische aandachtsgebieden:

  • Algemene KNO-heelkunde
  • Laryngologie/ Foniatrie (zangersspreekuur en pediatrische laryngologie), i.s.m. afdeling Logopedie
  • Pediatrische luchtwegproblematiek
  • Schisis, syndroom van Down

 Chirurgische aandachtsgebieden:

  • Algemene laryngologie: stemverbeterende ingrepen aangaande poliepen, knobbeltjes en cysten
  • Speciële laryngologie: strottenhoofdchirurgie (o.a. thyroplastiek, vetaugmentatie), laserchirurgie, behandeling van papillomatosis, mediane halscysten)
  • Algemene pediatrische KNO-chirurgie (buisjes, amandelen)
  • Speciële pediatrische KNO-chirurgie: bovenste luchtwegscopieën en chirurgie
  • Trommelvliessluitingen en gehoorbeenketenreconstructie

Contact

Mw. S.J. Stevens tel: 043-3872604
Voor contact m.b.t. zorg: polikliniek KNO 043-3875400

Over

Promotie (2020): Concerning Assumptions in Laryngology

Lidmaatschap Verenigingen:

Opleidingen

Maastricht Universitair Medisch Centrum+

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Lid Accreditatiecommissie van de Nederlandse KNO-vereniging

Sluit de enquête