Neurofeedback bij depressies

Binnen het Neuro-interventiecentrum wordt met innovatieve technieken voortdurend onderzocht op welke manier patiënten met een depressie het beste behandeld kunnen worden. Innovatieve hersentraining en -stimulatie door middel van ‘neurofeedback’ kan waarschijnlijk bij veel patiënten met een depressie tot goede resultaten leiden, maar om dit wetenschappelijk aan te tonen zijn nog veel patiënten nodig die willen deelnemen aan dit onderzoek.

Een depressie wordt veroorzaakt door een verstoorde balans in de verschillende hersendelen. In veel gevallen kunnen patiënten met een depressie behandeld worden met medicijnen (antidepressiva) en/of gesprekstherapieën en in ernstige gevallen door middel van elektroshocktherapie. Momenteel onderzoeken we een nieuw soort behandeling die gebaseerd is op het stimuleren van de hersenen door neurofeedback. Het is een methode waarbij mensen zelf uitgedaagd worden om hun hersenen op een bepaalde manier te trainen.

 

// Voor deze training krijgt de patiënt elektrodes op zijn hoofd geplakt. Die elektrodes zijn verbonden met een computer die ‘live’ in de vorm van een hersenfilm (EEG) registreert wat er in het hoofd van de patiënt gebeurt. De patiënt zit voor een beeldscherm waarop hij alleen een thermometer ziet en krijgt de opdracht om de thermometer omhoog te stuwen door middel van zijn gedachten. Deze vorm van hersensstimulatie is geheel pijnloos en blijkt heel goed weer te geven hoe de balans tussen de activiteiten van de verschillende hersendelen is. Na een aantal van deze neurofeedback-sessies in ons laboratorium is de verwachting dat de balans in de hersenen zich herstelt en de patiënten minder depressief worden. De methode leidde ook al bij dansers en muzikanten tot goede resultaten. 

Heeft u momenteel een depressie en bent u geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek, dan kunt u voor meer informatie of aanmelding reageren via e-mail: labvijverdal@gmail.com.