Ik heb een afspraak op de polikliniek

Uw Huisarts of Medisch Specialist verwijst u naar een van de poliklinieken van het Hersen+Zenuw Centrum. Voor het maken van een afspraak heeft u dus een verwijzing nodig van een Huisarts of een Medisch Specialist. Uw eerste afspraak wordt altijd telefonisch of schriftelijk bevestigd.

Sluit de enquête