Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Gehooronderzoek bij kinderen

Het doel van gehooronderzoek bij kinderen is de oorzaak en ernst van eventuele gehoorproblemen bij uw kind achterhalen (Audiometrie).

In de eerste levensjaren van uw kind is een goed gehoor belangrijk voor zijn/haar spraak- en taalontwikkeling. Tijdens een verkoudheid kan het zijn dat uw kind tijdelijk niet goed hoort door vocht achter het trommelvlies (middenoor). Dit noemen we een conductief of geleidingsverlies. Als dit vocht er te lang blijft zitten en uw kind hierdoor langere tijd niet goed hoort, kan dit gevolgen hebben voor zijn/haar spraak- en taalontwikkeling.

De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) kan beslissen om trommelvliesbuisjes bij uw kind te plaatsen, waarna het gehoor meestal weer normaal wordt. Sommige kinderen horen minder omdat het slakkenhuis (binnenoor) niet goed functioneert. Dit gehoorverlies kan vanaf de geboorte aanwezig zijn of kan ontstaan zijn op latere leeftijd door ziekte, geluidschade of een andere oorzaak. Dit noemen we een perceptief gehoorverlies. Dit gehoorverlies kan niet hersteld worden door een operatie. Uw kind krijgt dan hoortoestellen. Enkel bij zeer ernstige slechthorendheid of doofheid wordt operatief een Cochleair implantaat geplaatst (hiervoor verwijzen we u naar ).

Het onderzoek

Om de  grootte van het gehoorverlies van uw kind te achterhalen en te weten te komen waar de problemen zich voordoen ( in het middenoor of in het slakkenhuis) verwijst de KNO-arts uw kind door naar het Audiologisch Centrum waar hij/zij een gehooronderzoek krijgt. Audiologie is het specialisme voor oor- en gehoorproblemen.

Bij kinderen wordt het gehooronderzoek aangepast aan de  ontwikkelingsleeftijd. Voor jonge kinderen is er een kinderspreekuur (kinderaudiometrie). Hierbij wordt het onderzoek door twee mensen gedaan. Daarnaast hebben we een Speciaal KInderspreekuur (SKI) voor kinderen met hoortoestellen, kinderen die meervoudige problemen hebben, of kinderen waarbij we meer tijd nodig hebben.

Spelaudiometrie 

Het kind belonen met een plaatje, filmpje of zwaailicht telkens er een geluid is (voor een leeftijd van 9 maanden tot 2.5 jaar) Jonge kinderen worden in een kinderstoel of op de schoot van een van de ouders voor een luidspreker geplaatst waaruit geluidjes komen. We leren uw kind dat, wanneer er een geluid is, er ook een  plaatje, filmpje of zwaailicht verschijnt. Uw kind leert zo zijn/haar hoofd naar deze beloning te draaien bij het horen van een geluidje. Als uw kind begrijpt wat de bedoeling is, worden de geluiden zachter gemaakt. Op deze manier bepalen we wat de zachtste geluiden zijn die uw kind kan horen, de gehoordrempels.    Beloning met een zwaailicht Als uw kind het toelaat, krijgt hij/zij een gehoortest met een koptelefoon, oordopje of trilblokje achter het oor. Op deze manier  kunnen we meten hoe het gehoor van de oren afzonderlijk is en of het gehoorverlies in het middenoor of in het slakkenhuis zit.

Spelaudiometrie (voor een leeftijd vanaf 2.5 jaar)

Iets oudere kinderen leren we een blokje weg te zetten telkens als hij/zij een geluidje hoort. Op deze manier bepalen we de gehoordrempel. Door uw kind een hoofdtelefoon op te zetten of een dopje in het oor te plaatsen, kunnen de gehoordrempels aan beide oren bepaald worden. Met een trilblokje achter het oor kunnen we zien of het gehoorverlies in het middenoor of slakkenhuis zit.

Aanvullend onderzoek

Ook wordt er vaak nog aanvullend onderzoek gedaan.

  • meten of er vocht achter het trommelvlies zit (= tympanometrie)
  • meten of het gehoor voldoende is aan de hand van een screeningstest (gelijkaardig aan de gehoorscreening die uw kind kreeg bij de geboorte) (otoakoestische emissies, OAE)

Als het gehooronderzoek bij uw kind niet goed lukt of als uw kind meervoudige problemen  heeft, kunnen wij u verwijzen naar het Speciale Kinderspreekuur (SKI). Tijdens dit spreekuur krijgen u en uw kind een langere afspraak, zodat er meer tijd is  om het gehoor in kaart te brengen. Daarbij is bijna altijd een KNO-arts betrokken om zo optimaal mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen

Contact

  • U vindt het Audiologisch Centrum op niveau 2. Volg: route H.
  • Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
  • Audiologisch Centrum 043- 387 54 00
gehooronderzoek_bij_kinderen_2.jpg
gehooronderzoek_bij_kinderen_
Sluit de enquête