Diepe Hersenstimulatie bij Kinderen met Cerebrale Parese

Bij kinderen met overmatige bewegingen (diskinesie/dystonie) kan ook een behandeling met elektroden in de hersenen plaatsvinden. Dit noemen we diepe hersenstimulatie (“deep brain stimulation”). Voor kinderen met CP wordt deze behandeling niet uitgevoerd omdat de resultaten niet duidelijk genoeg zijn en er andere mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld intrathecaal baclofen) doel van behandelingen bij cerebrale parese is om het functioneren van kinderen met CP te verbeteren door bijvoorbeeld pijn te verminderen, de loopfunctie te verbeteren, de overbeweeglijkheid te verminderen.  

Verder verwijzen wij u naar: 

de folder MRI scan bij kinderen: 


de websiste van VICON: