CI-informatiebijeenkomst

Bent u op zoek naar meer informatie over een Cochleair Implantaat? Wilt u meer weten over wat er allemaal komt kijken bij het CI-voortraject, de operatie en de revalidatie? En wenst u meer te weten te komen over wat u kunt verwachten van een CI en wat dit voor u en uw omgeving zou kunnen betekenen? Dan is onze CI-informatiebijeenkomst wellicht iets voor u.  

Om CI-kandidaten goed voor te kunnen bereiden op het CI-voortraject organiseren we éénmaal per maand een CI-informatiebijeenkomst, genaamd ‘kennismaken met het Cochleair Implantaat’. In de meeste gevallen ontvangt de CI-kandidaat een oproep voor deze bijeenkomst voordat het traject in het MUMC+ start. Indien het niet haalbaar is om deze bijeenkomst bij te wonen vóórdat het voortraject wordt opgestart, is een deelname ná de vooronderzoeken of vóór de CI-operatie zeker ook mogelijk en aan te raden. Daarnaast is het ook mogelijk om de bijeenkomst bij te wonen indien men enkel meer informatie wenst over een CI en zich enkel nog wilt oriënteren.

Tijdens de CI-informatiebijeenkomst komen telkens twee CI-dragers hun ervaringsverhaal delen. Men komt meer te weten over hoe zij het voortraject, de operatie, de revalidatie en de nazorg hebben ervaren en wat hun resultaten en ervaringen zijn met het CI. Een unieke kans om met CI-dragers in contact te komen. Aan het einde van de bijeenkomst is er ook voldoende ruimte gereserveerd voor het stellen van vragen. Tevens kan er nagepraat worden met de CI-dragers. Vaak staan zij er ook voor open om in de periode na de bijeenkomst vragen te beantwoorden per mail, of zelfs persoonlijk.

Het is vaak prettig om informatie meermaals , en vanuit diverse invalshoeken te horen. Het voordeel van de informatiebijeenkomsten is dat CI-kandidaten in contact komen met andere slechthorende personen en hun omgeving, die mogelijk hetzelfde traject te wachten staan. Men kan zich herkennen in de problemen waar andere slechthorenden tegen aan lopen. We raden de CI-kandidaat aan om iemand mee te nemen die hem/haar in het revalidatietraject gaat ondersteunen. Dit kan een partner, een familielid of een kennis zijn.

Meer weten over de CI-informatiebijeenkomsten? Neem dan zeker contact op met onze CI-coördinatoren via ci.kno@mumc.nl of 043-3875400, poli KNO Maastricht UMC+

Tijdens de bijeenkomst proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de slechthorendheid van de deelnemers. Wanneer iemand echter zeer veel moeite heeft met het verstaan van gesprekken, raden we aan om een schrijftolk aan te vragen voor deze bijeenkomst. Voor meer informatie hierover raadpleeg de website: www.tolkcontact.nl.

Sluit de enquête