Bone conduction device voor volwassenen

We noemen het botverankerd hoortoestel ook BCD. Dit is de afkorting voor Bone Conduction Device. Dit is de officiële benaming, die ook door de KNO-artsen gebruikt wordt.

Het gehoor

Luchtgeleiding, beengeleiding
figuur 1: Luchtgeleiding, beengeleiding

Oren verwerken geluid op twee manieren, namelijk via de lucht (luchtgeleiding) en via het bot (beengeleiding) (zie figuur 1).
Met een gehoortest kunnen wij de ernst en het soort gehoorverlies bepalen en kunnen wij een passend hoortoestel voor uw gehoor uitkiezen.

Gewone hoortoestellen maken gebruik van luchtgeleiding. Het hoortoestel vangt geluid op via een microfoon, versterkt dit en geeft het door via een luidspreker aan de lucht in de gehoorgang en zo naar het trommelvlies. Het trommelvlies geeft dit geluid door aan de gehoorbeentjes (de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel) en zij geven het geluid door aan het slakkenhuis. In het slakkenhuis wordt het geluid via de gehoorzenuw doorgegeven aan de hersenen.

De tweede manier waarop u kunt horen, is via beengeleiding. Bij deze manier van horen wordt het geluid via het bot rechtstreeks doorgegeven aan het slakkenhuis. De gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeentjes worden overgeslagen.

opbouw_van_een_bcd.png
figuur 2: Opbouw van een BCD

Wat is een BCD?

Een BCD bestaat uit drie onderdelen (zie figuur 2).

 • Het  implantaat.
 • Het koppelstuk (abutment).
 • Het hoortoestel zelf.
  ​​​​

Hoe werkt een BCD?

figuur 3: Werking van een BCD
figuur 3: Werking van een BCD
 1. Op het koppelstuk kan het hoortoestel worden vastgeklikt.
  De BCD vangt geluid op, versterkt het geluid en zet dit om in trillingen
 2. Deze trillingen worden aan het implantaat doorgegeven via het koppelstuk
 3. Het implantaat laat het bot vervolgens trillen. Het slakkenhuis zit in het bot (rotsbeen). De geluidstrillingen komen zo dus aan bij het slakkenhuis.

De problemen in de gehoorgang, aan het trommelvlies en/of aan de middenoorbeentjes worden op die manier omzeild.

Als u één doof oor en een goed horend oor heeft, komt u in aanmerking voor óf een CROS (contralateral routing of signal) óf een BCD.

Het geluid wordt van de dove zijde doorgegeven aan uw goede oor via een CROS (luchtgeleidingshoortoestel) óf een BCD, waardoor deze geluiden toch waarneembaar zijn.

Er zijn twee fabrikanten van BCD’s, Cochlear en Oticon Medical:
 1. Cochlear was de eerste fabrikant van BCDs. De term ‘bone anchored hearing aid’ (BAHA®) is een merknaam van Cochlear.
 2. Oticon Medical maakt al tientallen jaren hoortoestellen en sinds 2009 ook BCDs.  

Contact

 • Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.
 • Polikliniek KNO/Audiologisch Centrum tel: 043 - 387 54 00 tijdens kantooruren
 • E-mailadres: bcd.kno@mumc.nl

Websites

Folders volwassenen

Mumc+ foto online folders
Een Bone Conduction Device (BCD) is een andere benaming voor een botverankerd hoortoestel of beengeleiderstoestel.
Online folder
Mumc+ foto online folders
Een hoortoestel dat vast zit aan het bot?
Online folder
Sluit de enquête