Maastricht UMC+

 • Bezoekadres:    P. Debyelaan 25, Afdeling KNO, niveau 2, 6229 HX Maastricht
 • Postadres:         Postbus 5800 ,  6202 AZ Maastricht Telefoonnummer:    043-387 5400
 • E-mail:                ci.kno@mumc.nl (CI volwassenteam) / ci.kinderen.kno@mumc.nl (CI kinderteam)

Het CI programma wordt uitgevoerd in samenwerking met:

Adelante Audiologie en Communicatie, locatie Venlo - Blerick

 • Bezoekadres:                     van Laerstraat 45, 5922 AA Venlo-Blerick
 • Postadres:                           idem
 • Telefoonnummer:            045-528 33 50
 • E-mail:                                  gehoorvenlo@adelante-zorggroep.nl

Libra Revalidatie & Audiologie - vestiging Eindhoven

 • Bezoekadres:                     Torenallee 20,  Gebouw Videolab, 5617 BC Eindhoven
 • Postadres:                           Postbus 1322 - 5602 BH Eindhoven
 • Telefoonnummer:            088-313 31 00
 • E-mail:                                  cieindhoven@libranet.nl

Nieuwe patiënten kunnen zich uitsluitend aanmelden bij de afdeling KNO – Audiologisch Centrum van het MUMC+! Hiervoor is een verwijzing van KNO-arts, audiologisch centrum of huisarts vereist.

 

Sluit de enquête