Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Cochleaire implantatie bij kinderen

Evaluaties en opvolging

De eerste evaluatiemomenten van het CI vinden 3, 6, en 12 maanden na de operatie plaats.  Daarna vindt er jaarlijks een controle plaats. 

Het evaluatiemoment bestaat uit een gehoortest,  een afregeling van het CI en een controle bij de KNO-arts. Alle resultaten worden met de ouders besproken tijdens een evaluatiegesprek bij de CI-coördinator (?). Ook heeft de CI-coördinator contact met de gezinsbegeleider en/of logopedist om het functioneren van het kind met zijn/haar CI(‘s) te bespreken.

Na (ongeveer) 5 jaar wordt het uitwendige gedeelte van het CI vervangen en krijgt het kind een nieuwe spraakprocessor. Het inwendige implantaat heeft een lange levensduur en hoeft – behalve in uitzonderlijke gevallen – niet vervangen te worden.

Sluit de enquête