Spina Bifida

Bij jongeren met spina bifida is decubitus een frequent voorkomend probleem, met een forse impact op hun functioneren en grote zorg voor de ouders. De oorzaken van het ontstaan van decubitus bij jongeren met spina bifida liggen in de grote kwetsbaarheid van de huid door afwezig gevoel, de vormafwijkingen aan de voeten en rug en het vaak volledig rolstoelgebonden functioneren.  De verpleegkundig coordinator Chantal Theunissen- van Workum is bereikbaar per mail: Chantal.van.workum@mumc.nl