Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Cochleaire implantatie

Is een cochleair implantaat iets voor mij/mijn partner/mijn cliënt?

Wanneer het spraakverstaan minder dan 60% is met optimale hoortoestellen, kan een cochleair implantaat voor u mogelijk een geschikte ingreep zijn. Dit hangt echter van vele factoren af, zoals het ontstaan van het gehoorverlies, de duur van het gehoorverlies en de hoortoestellen. Hierover vertellen we meer bij "Wat kan een CI?"

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een cochleair implantaat? Bespreek dit met uw zorgverlener (huisarts, KNO-arts of audioloog). Zij kunnen dan doorverwijzen naar ons CI-team. Het is niet mogelijk om u zelf aan te melden bij het CI-team, een verwijzing van een arts of audioloog is altijd noodzakelijk.

Sluit de enquête