Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Cochleaire implantatie bij kinderen

Voortraject

Tijdens het voortraject wordt nagegaan of een CI het slechthorende kind meer mogelijkheden biedt tot spraakverstaan dan een gewoon hoortoestel.

Om deze beslissing te kunnen nemen wordt met verschillende aspecten rekening gehouden:

 • Audiologische aspecten zoals het gehoor en de mogelijkheden van hoortoestellen
 • Medische aspecten zoals de oorzaak van de slechthorendheid, de bouw van het slakkenhuis, bijkomende medische problemen, etc.
 • Psychosociale aspecten zoals de gezinssituatie, draagkracht en ondersteuning van het gezin
 • Logopedische aspecten zoals de spraak- en taalontwikkeling van het kind

Het kind wordt uitgebreid onderzocht en er vinden gesprekken plaats met de ouders, de gezinsbegeleider en eventueel ook met de school die het kind bezoekt.

Hieronder is een overzicht te zien van de verschillende stappen die men doorloopt tijdens het voortraject.  Klik op de verschillende stappen voor meer informatie.  

Hieronder is een overzicht te zien van de verschillende stappen die men doorloopt tijdens het voortraject.

 • Nadat het kind is aangemeld wordt er een uitnodiging gestuurd voor het eerste CI-spreekuur. Dit spreekuur vindt plaats op de poli Keel-, Neus- en Oorheelkunde en het audiologisch centrum van het Maastricht UMC+. Tijdens dit spreekuur wordt door een KNO-arts, een audioloog en de CI-coördinator uitleg gegeven over de mogelijkheden en beperkingen van cochleaire implantatie. Er wordt ingegaan op de onderzoeken die zullen gaan plaatsvinden en er wordt een keel-, neus- en ooronderzoek gedaan. Naar aanleiding van dit gesprek worden verdere afspraken gemaakt. De ouders en hun kind maken kennis met de coördinator van het CI-kinderteam die als contactpersoon voor hen fungeert.

 • Beeldvorming:
  Er zal een CT-scan van het slakkenhuis gemaakt worden. Dit onderzoek heeft als doel  afwijkingen aan het slakkenhuis uit te sluiten. Indien nodig kan dit onderzoek onder narcose plaatsvinden. Mocht de CT-scan onvoldoende informatie geven dan kan een MRI-scan volgen.

  Audiologisch onderzoek:
  Audiologische gegevens worden opgevraagd en indien nodig vindt er nog een bijkomend gehooronderzoek plaats in het MUMC+.

  Evenwichtsonderzoek:
  Vlakbij het slakkenhuis bevindt zicht het evenwichtsorgaan. Het bestaat uit drie halfcirkelvormige kanalen en twee blaasjes. Het evenwichtsorgaan is met dezelfde vloeistof gevuld als het binnenoor. Daarom gaan gehoorafwijkingen soms gepaard met evenwichtsklachten. Het onderzoek is kindvriendelijk en uw kind wordt er doorgaans niet duizelig van.

  Intakegesprek:
  Er volgt een gesprek met de maatschappelijk werker. Indien nodig zullen gegevens worden opgevraagd of zal een psychologisch onderzoek plaatsvinden.

  Het CI-team zal verder contact opnemen met de gezinsbegeleider van het kind of met de school van het kind voor aanvullende informatie over o.a.  spraak- en taalontwikkeling.

 • De selectievergadering bestaat uit een KNO-arts, audioloog, psycholoog en de coördinator van het CI kinderteam. Dit multidisciplinaire team bespreekt de onderzoeksresultaten en bepaalt of het kind een CI kan krijgen. Indien een positief advies wordt gegeven worden de ouders opnieuw uitgenodigd voor het tweede  CI-spreekuur.  Indien ouders akkoord gaan en er wordt een derde CI-spreekuur gepland om uitleg te geven over de operatie.

 • Tijdens dit spreekuur wordt het advies van het CI-team besproken. Wanneer dit positief is en ouders gaan akkoord, wordt het kind op de operatielijst geplaatst en wordt er een afspraak gemaakt bij anesthesie . Indien het kind niet in aanmerking komt voor een CI of wanneer de ouders niet akkoord gaan met implantatie wordt samen met de ouders besproken welke hulp verder nodig is.

 • Tijdens het derde CI-spreekuur wordt meer uitleg gegeven over de operatie en wordt (wanneer van toepassing) de keuze voor het CI-merk besproken. De coördinator van het CI-team geeft voorafgaand aan de opname informatie over de operatie, de periode na operatie en het revalidatietraject

Sluit de enquête