Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij het CI team Zuid-Oost-Nederland. Meestal vindt aanmelding echter plaats via een audiologisch centrum, huisarts of een behandelend KNO-arts. Nadat de aanmelding door het CI-team ontvangen is, krijgen de ouders een uitnodiging voor het eerste CI-spreekuur. Ook krijgen ze een vragenlijst thuisgestuurd die zij ingevuld moeten terugsturen. In de vragenlijst wordt ingegaan op de voorgeschiedenis zoals de aanvang en oorzaak van de slechthorendheid, het dragen van hoortoestellen, de wijze van communiceren, alsook eventuele school- en medische gegevens.

Aanmelden betekent niet dat er een implantatie volgt, maar wel dat het kind in het officiële voortraject voor een implantatie terechtkomt.

Sluit de enquête