Wetenschappelijk onderzoek tinnitus

Wetenschappelijk onderzoek

Naast klinische zorg vindt binnen onze afdeling ook research plaats op het gebied van tinnitus. Daaruit is gebleken dat cochleaire implantatie bij tinnitus in sommige gevallen een goede optie is. Van toepassing in de klinische praktijk is echter op dit moment nog géén sprake. Sinds medio 2018 vindt in Groningen onderzoek plaats naar toepassing van een hersenstam-implantaat tegen tinnitus. Sinds medio 2019 doet Maastricht UMC+ onderzoek naar diepe hersenstimulatie DBS bij tinnitusklachten; meer info daarover vind u hier(FAQ). Lees hier het nieuwsbericht (09-2023) over het onderzoek.

  • Studie tinnitusverloop

Met deze studie willen we meer inzicht krijgen in het natuurlijk verloop van tinnitus op lange termijn en de factoren die hier een invloed op hebben. Deelnemers krijgen in de loop van 4 jaar zes keer een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijsten zullen per keer maximaal 30 minuten in beslag nemen. Deze informatie is van wetenschappelijk belang, onder andere voor het vinden van een behandeling voor tinnitus. We hebben inmiddels voldoende proefpersonen; u kunt zich niet meer aanmelden voor deelname.

  • Onderzoek naar luisterinspanning bij tinnituspatiënten

Tinnituspatiënten geven regelmatig aan dat ze door hun tinnitus extra veel moeite moeten doen om goed te kunnen verstaan in rumoerige omgevingen. Middels dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de luisterinspanning bij jonge (18-40 jaar) normaalhorende patiënten met ernstige tinnituslast t.o.v. jonge (18-40 jaar) normaalhorende personen zonder tinnitus. Deze informatie is van wetenschappelijk belang om tinnituspatiënten de erkenning te geven voor de klachten die zij ervaren. Deelnemers komen eenmalig naar het audiologisch centrum voor een testdag. Op de testdag zullen gedurende maximaal 3 uur verschillende audiologische testen worden uitgevoerd en enkele vragenlijsten worden ingevuld. Screening en werving van proefpersonen verloopt enkel via spreekuren bij KNO/AC, zelf aanmelden voor de studie is niet mogelijk.

Sluit de enquête