Informatie over duizeligheid en ziektes

Duizeligheid is een klacht die vaak voorkomt. Draaiduizeligheid, licht in het hoofd of klachten van het evenwicht kunnen verschillende betekenissen en ook meerdere redenen hebben. Deze redenen kunnen uiteenlopen van een oorontsteking tot een te lage bloeddruk. Dit betekent dat niet iedereen die zich duizelig voelt, dezelfde ziekte heeft.

Hieronder vindt u informatie over de meest voorkomende ziektes die leiden tot duizeligheid en evenwichtsstoornissen. De informatie komt van de landelijke KNO-website ww.kno.nl

Informatie over duizeligheid en ziektes (www.kno.nl)

BPPD “kristallen” of “gruis” of “steentjes” in het evenwichtsorgaan
SCDS Superieure semicirculaire kanaaldehiscentie syndroom
Duizeligheidsmigraine “vestibulaire migraine”
PPPD Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid
Duizeligheid bij kinderen zoals “Recurrent Vertigo of Childhood”
Kinderevenwicht
Sluit de enquête