Hoofd-halsoncologie

Oncologie is een specialisme dat zich richt op alle vormen van kanker en een aantal bloedziekten.

Binnen het Maastricht UMC+ is een Comprehensive Cancer Center ingericht waarin alle poliklinische diagnostiek (onderzoek), behandeling en zorg voor mensen met kanker of bloedziekten is samengebracht. De medisch oncologen en hematologen houden spreekuur op het Comprehensive Cancer Center. Door intensieve samenwerking tussen verschillende specialismen van het ziekenhuis en de MAASTRO Clinic wordt gestreefd naar een snelle diagnose en behandeling. Op deze pagina's treft u algemene informatie aan over de gang van zaken op de polikliniek van het Comprehensive Cancer Center. Voor meer inhoudelijke informatie over ziektebeelden, behandelingen en de diverse behandelteams kijkt u op de website van het Comprehensive Cancer Center

Prof. dr. B. Kremer, dr. S. Van Weert, dr. M. Lacko en Mw. dr. L.W.J. Baijens zijn de oncologen van de afdeling KNO.

Voor meer informatie over Hoofd-hals kanker, kijk hier

Hoofdhals kanker
Sluit de enquête