Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Ruggenmergstimulatie

De behandeling van pijn is afhankelijk van het soort pijn dat een patiënt ervaart. De meest gebruikte manieren om pijn te bestrijden zijn medicijnen en oefentherapie. Maar waar dit niet (voldoende) helpt kan een patiënt soms ook tegen pijn behandeld worden door middel van neuromodulatie. Binnen het Hersen+Zenuw Centrum kan neuromodulatie in de vorm van een zenuwblokkade of als ruggenmergstimulatie worden toegepast.

Bij verschillende vormen van zenuwpijnen, bijvoorbeeld als gevolg van suikerziekte of na een operatie of bij een beschadigde zenuw, kan ruggenmergstimulatie de pijnklachten aanzienlijk verminderen. Bij deze pijnbehandeling wordt een elektrode in de ruimte tussen het ruggenmerg en de wervels (epidurale ruimte) gebracht. Door middel van een onmerkbaar stroompje uit een batterijtje in de buikwand wordt de pijnprikkel verminderd.

Het zal bij de meeste patiënten waarschijnlijk niet lukken om helemaal pijnvrij te raken door de pijnbehandeling binnen het Hersen+Zenuw Centrum. Een vermindering van 40 tot 70% is echter in veel gevallen wel reëel. De behandelend specialist bespreekt met elke patiënt de verwachtingen en mogelijkheden in zijn specifieke situatie. Patiënten bij wie de pijn na de pijnbestrijdingsbehandeling nog niet voldoende afgenomen is, komen voor verdere behandeling in aanmerking voor het Pijncoping programma van de geestelijke gezondheidszorg binnen het Hersen+Zenuw Centrum.