MedPsychCenter

MedPsychCenter: Menszorg voor lichaam en geest. U bent naar het MedPsychCenter (MPC) verwezen. Het MPC is gevestigd in het MUMC+. Bij het MPC gaan we uit van wat u voelt. We benaderen uw klachten vanuit uw persoonlijke beleving en gevoel. U kent uzelf als geen ander en wij willen u graag helpen de klachten aan te pakken. Menszorg noemen we dat. Zorg waarbij we naar u als mens kijken in de breedste zin. We zeggen niet, het is medisch of het is psychisch. Het MPC onderzoekt uw klachten en zoekt vervolgens naar een behandeling waar u baat bij heeft.Lichamelijke en psychische klachten of ziekten hangen vaak met elkaar samen.De laatste jaren wordt dat steeds beter herkend en onderkend. Vaak zijn de klachten zó verweven en complex dat het moeilijk is om de oorzaak van de problemen te vinden. En dus om de klachten goed te kunnen behandelen.Het MPC is erin gespecialiseerd medische en psychische klachten in samenhang te onderzoeken en te behandelen. Met de medisch-psychische zorgaanpak loopt de Maastrichtse methode voorop in Nederland. Het MPC is er voor mensen met klachten waarbij er vermoedelijk een relatie is tussen lichamelijke en psychisch/ emotionele pijn. 

Dit betreft:
* verwerkingsproblemen bij een chronische ziekte
* Patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten. Onbegrepen lichamelijke klachten zijn klachten waarvoor (nog) geen verklaring is  gevonden. Ervaring leert dat een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen vaak  een rol speelt bij deze klachten;
* Patiënten die lichamelijke klachten hebben, waar mogelijk een psychische verklaring een rol bij speelt;
* Patiënten met psychische klachten waarbij mogelijk ook sprake is van een lichamelijk probleem;
* Patiënten met seksuele problemen, al dan niet in combinatie met een lichamelijke klacht.

Voorbeelden van klachten die bij het MPC behandeld kunnen worden zijn:
* ernstige depressieve of angstklachten in combinatie met een lichamelijke ziekte;
* chronische lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring gevonden kan worden (bijvoorbeeld buikklachten,pijn op de borst, chronische vermoeidheid);
* gezondheidsproblemen na langdurige overbelasting;
* seksuele klachten zoals pijn bij het vrijen of erectieproblemen.

Onderzoek en behandeling.
Afhankelijk van uw klachten heeft u een gesprek met één van onze specialisten. Dat is een psycholoog, psychiater of seksuoloog. Zij luisteren naar uw verhaal, stellen vragen en vormen een zo goed mogelijk beeld van het probleem. Eventueel is aanvullend lichamelijk of psychologisch onderzoek nodig. Dit resulteert in een diagnose en indien wenselijk een behandelplan. Dit kan een behandeling met medicijnen zijn, een psychotherapeutische behandeling, een medische ingreep of een combinatie. De behandeling vindt plaats binnen het Maastricht UMC+. Het MPC vindt u op de afdeling Psychologie, de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie en in de MedPsych Unit. Een plattegrond van het Maastricht UMC+ vindt u op https://www.mumcplattegrond.nl

Vragen.
Heeft u vragen? Bel gerust! Ons telefoonnummer is 043 - 387 56 86. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 -12.15 uur en van 13.00 - 17.00 uur.Als u buiten kantooruren belt, kunt u een boodschap inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Wat vindt u van deze pagina?