Wat is het MedPsych Center?

U bent naar het MedPsych Center (MPC)  verwezen. Bij het MPC gaan we uit van wat u voelt. We benaderen uw klachten vanuit uw persoonlijke beleving en gevoel. U kent uzelf als geen ander en wij willen u graag helpen de klachten aan te pakken. Menszorg noemen we dat. Zorg waarbij we naar u als mens kijken in de breedste zin. We zeggen niet, het is medisch of het is psychisch. Het MPC onderzoekt uw klachten en zoekt vervolgens naar een behandeling waar u baat bij heeft.

Lichamelijke of psychische klachten of ziekten hangen vaak met elkaar samen. De laatste jaren wordt dat steeds beter bekend en onderkend. Vaak zijn klachten zo verweven en complex dat het moeilijk is om de oorzaak van de problemen te vinden. En dus om de klachten goed te kunnen behandelen.

Het MPC is erin gespecialiseerd medische en psychische klachten in samenhang te onderzoeken en te behandelen. Naast de nodige specialismen in huis, werkt het MPC samen met verschillende partners in de regio.

Sluit de enquête