MPC, voor welke klachten?

Het MedPsych Center (MPC) is er voor mensen bij wie er vermoedelijk een relatie is tussen lichamelijke en psychische/emotionele klachten, bijvoorbeeld:

  • verwerkingsproblemen bij een (chronische) ziekte;
  • patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten. Onbegrepen lichamelijke klachten zijn klachten waarvoor (nog) geen verklaring is gevonden. Ervaring leert dat een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen een rol speelt bij deze klachten;
  • patiënten die lichamelijke klachten hebben, waar mogelijk een psychische verklaring een rol speelt;
  • patiënten met psychische klachten waarbij mogelijk een lichamelijke verklaring een rol speelt;
  • patiënten met seksuele problemen, al dan niet in combinatie met een lichamelijke klacht;
  • ernstige depressieve of angstklachten in combinatie met een lichamelijke ziekte;
  • chronische lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring gevonden kan worden (bijvoorbeeld buikklachten, pijn op de borst, chronische vermoeidheid);
  • gezondheidsproblemen na langdurige overbelasting;
  • seksuele klachten zoals pijn bij het vrijen of erectieproblemen.
Sluit de enquête