4 maart 2020

Zorgbehoeften van mensen met hersenletsel

Het EHL onderzocht enige tijd geleden hoe de zorg verbeterd kan worden vanuit het perspectief van mensen met hersenletsel en hun partners. In groepsinterviews vroegen we hen naar de ervaringen met het leven met (een partner met) hersenletsel. De onderwerpen die uit de groepsinterviews naar voren kwamen zijn samen te vatten in drie thema’s: aanpassing, begrip en passende hulp. De onderwerpen hebben betrekking op verschillende niveaus: intrapersoonlijk, de directe sociale omgeving, de zorg en de maatschappij. Op basis van de groepsinterviews zijn aanbevelingen voor het verbeteren voor de zorg opgesteld, waarbij casemanagement een overkoepelende aanbeveling is.

In navolging van het Nederlandstalige rapport is het onderzoek van Annemarie Stiekema, Ieke Winkens, Rudolf Ponds, Marjolein de Vugt en Caroline van Heugten nu ook internationaal gepubliceerd. Bovendien zijn we een onderzoek gestart naar de effectiviteit van casemanagement na hersenletsel, zowel voor mensen die kortgeleden hersenletsel hebben opgelopen als voor mensen voor wie het langer geleden is.

Eerste ervaring casemanagement

Op de landelijke bijeenkomst van het project 'casemanager hersenletsel' deelden cliënten, naasten, casemanagers en het projectteam hun eerste ervaringen met casemanagement. De aanwezigen gingen tijdens de workshops in gesprek met casemanagers over hun rol, met ervaringsdeskundigen over het begeleiden van mensen met hersenletsel, en met leden van het projectteam over de digitale monitor de 'ReMinder' en ook kwam aan bod wat casemanagement oplevert. Het EHL evalueert de effecten van casemanagement bij hersenletsel op het welzijn en functioneren van cliënten en naasten. Heeft u de bijeenkomst gemist? Lees dan meer over het project en de ervaringen tot nu toe in het gloednieuwe magazine.

Het internationale artikel in Brain Injury, is vrij te verkrijgen. Het Nederlandstalige rapport vindt u hierMeer over het onderzoek naar casemanagement kunt u hier lezen.