Vier miljoen euro voor vervolgonderzoek naar effectieve zorg bij een beroerte

De Hartstichting en Hersenstichting investeren 4 miljoen euro in grootschalig onderzoek om de kans op een goed herstel na een herseninfarct, hersenvliesbloeding of hersenbloeding te vergroten.  Het gaat om een vervolgfinanciering van het CONTRAST-consortium dat gestart is in 2017. Als coördinator van een van de klinische studies in het vervolgonderzoek gaat het MUMC+ opnieuw een belangrijke rol spelen.

Het CONTRAST-consortium is een unieke samenwerking waarin alle Nederlandse Universitair Medische Centra (UMC’s)  en regionale ziekenhuizen samenwerken. De komende vijf jaar gaat het CONTRAST-consortium de kans op een goed herstel vergroten bij patiënten met een beroerte door het ontwikkelen van nieuwe behandelingen in het laboratorium, door onderzoek naar het verbeteren van de logistiek voor de behandeling, en door het starten van zes grote klinische studies. Patiënten vanuit de UMC’s en diverse grote algemene ziekenhuizen, komen in aanmerking voor deze studies. Alle studies zullen worden ondersteund door een centrale beoordeling en statistische analyses van de CT- en MRI-scans die van de hersenen zullen worden gemaakt. Het klinische onderzoek vanuit Maastricht UMC+ gecoördineerd richt zich op de vraag of katheter-behandeling gunstig is bij afsluiting van kleinere bloedvaten in de hersenen.

Belangrijke impuls
Het landelijke  onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd door hoogleraar neuroradiologie prof. dr. Aad van der Lugt, Erasmus MC Rotterdam en hoogleraar acute neurologie prof. dr. Yvo Roos van het Amsterdam UMC.  Voor het Maastrichtse gedeelte zijn neuroloog dr. Julie Staals en interventieradioloog prof.dr. Wim van Zwam verantwoordelijk.  Zij zien de subsidie van Hartstichting en Hersenstichting als een mooie impuls voor het onderzoek. “Hiermee kunnen we het ingezette traject van onderzoek en implementatie van de katheter-behandeling bij herseninfarct met vaart voortzetten. We hopen dat we in de toekomst nog meer patiënten kunnen behandelen op een effectieve en veilige manier. We weten dat de kans op herstel aanzienlijk verbetert als je een stolsel met een catheter uit een groot bloedvat verwijdert, maar of dat voor kleinere bloedvaten ook zo is, weten we nog onvoldoende. Deze ingreep is in kleinere bloedvaten namelijk een stuk ingewikkelder."

Sluit de enquête