Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Verduidelijking maatregelen 02.11.2020

Beste patiënt en bezoeker van MUMC+|Herstelzorg,

21 oktober jongstleden hebben wij u op de hoogte gesteld van nieuwe maatregelen in onze strijd tegen het Coronavirus. Afgelopen weekend werden wij geconfronteerd met meerdere vragen rondom deze maatregelen. In deze brief geven wij een verduidelijking van de maatregelen.

Beste patiënt en bezoeker van MUMC+|Herstelzorg,

21 oktober jongstleden hebben wij u op de hoogte gesteld van nieuwe maatregelen in onze strijd tegen het Coronavirus. Afgelopen weekend werden wij geconfronteerd met meerdere vragen rondom deze maatregelen. In deze brief geven wij een verduidelijking van de maatregelen.

De aandachtspunten/ regels op een rij:

Neus/mondmasker

•Patiënten dragen een neus/mondmasker in de openbare ruimtes van MUMC+|Herstelzorg (dus overal, behalve op uw kamer).•Patiënten krijgen dagelijks in de ochtend een neus/mondmasker aangereikt op de patiëntenkamer.•Bezoekers dragen een neus/mondmasker, waarvoor zij zelf zorgdragen. Alleen met een neus/mondmasker mag u binnen MUMC+| Herstelzorg op visite komen. Spatkappen, plastic schermpjes voor mond etc. worden niet goedgekeurd. 

Op bezoek

•Per patiënt 2 vaste bezoekers tijdens zijn/haar verblijf. Patiënt of contactpersoon kan zijn/haar vaste bezoekers kenbaar maken bij de receptie. Het spreekt voor zich dat de bezoekers geen klachten m.b.t. Corona vertonen of tenminste 14 dagen Corona-vrij zijn.•Kinderen van 12 jaar of jonger tellen niet mee in dit totaal. Zij mogen met een volwassenen bezoeker mee op visite komen. Het neus/mondmasker is voor kinderen niet verplicht.•Patiënten die opgenomen zijn op een 1 persoonskamer ontvangen hun bezoek op de kamer.•Patiënten die opgenomen zijn op een twee persoonskamer en hier ook met 2 patiënten verblijven ontvangen hun bezoek in het restaurant. In het restaurant geldt: maximaal 30 personen toegestaan. In het restaurant worden geen drank en etenswaren verstrekt aan bezoekers. Dus ook niet als bezoekers drank en etenswaren komen halen voor patiënt. Patiënt wordt voorzien door onze medewerkers.•Bezoekdagen zijn van maandag tot en met zondag.•Bezoektijd is: 14.00 tot 20.00 uur. Bezoek aan Corona afdeling •Per patiënt 2 vaste bezoekers tijdens zijn/haar verblijf. Patiënt of contactpersoon kan zijn/haar vaste bezoekers kenbaar maken bij de verpleging.•Bezoek is mogelijk 2 maal per week 30 minuten.•Bezoek komt aangekondigd. Dat betekent na afspraak met de verpleging van de Corona afdeling. Telefoonnummer: 043.6019400•Bezoek meldt zich met neus/mondmasker bij onze receptie. Geef aan dat u komt voor bezoek aan corona afdeling.•Bezoekers nemen de lift naar de 4de of 5de etage en wachten totdat zij worden opgehaald door de verpleging.•De verpleging begeleidt u met de aan- en uitkleedprocedure alvorens u de corona afdeling betreedt. 

Ongewenst gedrag

Het geduld van mensen raakt op, dit is overal merkbaar in de maatschappij. Wij merken dit ook aan een deel van onze patiënten en bezoekers. Echter is dit geen reden om elkaar op een respectloze manier te benaderen. We hanteren strakke richtlijnen, zoals het dragen van een mondkapje en bezoekregeling. We gaan niet in discussie want dat levert alleen maar een toename van ongewenste gedrag van bezoekers/patiënten jegens onze medewerkers op en dat tolereren wij niet. Wanneer u onze regels aan de laars lapt, kunt u een brief verwachten waarin we per direct de toegang ontzeggen.

Naar buiten gaan

•Patiënten mogen met hun vaste bezoeker naar buiten om bijvoorbeeld een wandeling te maken door het park. Het is absoluut niet de bedoeling om dan in het park met de hele familie af te spreken. Weekendverlof en dagverlof voor patiënten is ingetrokken. 

Voor vragen kunt u terecht bij de verpleging of info@herstelzorgmumc.nl

Wilt u een PDF van deze maatregelen? Klik hier

Sluit de enquête