Tijdschrift Epilepsie, expertise in de schijnwerper

De expertise van de professionals van het Hersen+Zenuw Centrum en Kempenhaeghe (samen ACE, Academisch Centrum voor Epileptologie) staat in de schijnwerpers van het Digitaal Magazine Epilepsie, een periodiek voor professionals. Ontdek relevant onderzoek en innovatieve benaderingen voor effectieve behandelingen van Epilepsie.
Sluit de enquête