13 november 2019

Promotie Irene Renaud

Op woensdag 23 oktober promoveerde Irene Renaud op haar onderzoek naar activiteiten en participatie bij kinderen en jongeren na licht traumatisch hersenletsel. Hoewel de meeste kinderen volledig herstellen van licht traumatisch hersenletsel zonder hier behandeling voor nodig te hebben, houden sommige kinderen langdurige klachten over aan het letsel, zoals hoofdpijn, moeite met concentreren en vermoeidheid. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat kinderen ook minder goed mee kunnen doen aan allerlei activiteiten. Deelname aan activiteiten is belangrijk voor een kind, omdat het ze helpt zich diverse vaardigheden eigen te maken, fysiek en cognitief te groeien, een eigen identiteit te ontwikkelen en eigen levensdoelen te stellen.

In haar proefschrift gaat Irene dieper in op het beloop van activiteiten en participatie na licht traumatisch hersenletsel en wat voorspellers zijn voor het lopen van risico op dit gebied. Daarnaast omschrijft zij een psychoeducatieve behandeling voor deze kinderen, de effectiviteit van de behandeling ten opzichte van de huidige reguliere zorg, en de mate waarin uitvoering van deze behandeling volgens het geschreven protocol haalbaar lijkt voor klinische settingen. Meer weten over dit onderwerp? Klik hier voor het volledige proefschrift.

Promotie Irene Renaud