13 november 2019

Patientenservice direct bij ingang ziekenhuis

Nieuwe informatiekiosken in het ziekenhuis

Op diverse locaties in het Maastricht UMC+ beantwoorden we dagelijks vragen van patiënten en bezoekers. Denk aan de Informatiebalie, Patiëntenvoorlichting, het Servicebureau, Patiëntenregistratie en de MijnMUMC+ balie. Ook vrijwilligers beantwoorden dagelijks vragen van patiënten en bezoekers. Toch missen patiënten en bezoekers bij binnenkomst een aanspreekpunt. Aangegeven wordt dat het erg lang duurt voordat men een medewerker van het MUMC+ ziet waaraan ze een vraag kunnen stellen. Het eerste aanspreekpunt vindt men vaak pas in het midden van de Serrehal. Meestal is dit de Informatiebalie, maar patiënten en bezoekers komen ook bij de overige eerdergenoemde locaties met vragen.

We willen de bezoekers en patiënten graag met aandacht benaderen en op het juiste moment van gevraagde informatie voorzien. Het liefst dicht bij de ingangen van het ziekenhuis, zodat patiënten en bezoekers al op een eerder moment hun vragen kunnen stellen.

Hoe gaan we dit doen? Bij twee ingangen van het ziekenhuis (bij de hoofdingang en in de Serrehal bij de gang naar de parkeergarage) komt een informatiekiosk te staan die bemenst wordt door een servicemedewerker. Patiënten en bezoekers kunnen met allerlei soorten vragen terecht bij de servicemedewerker. De servicemedewerker wordt uitgerust met een telefoon en een tablet, dus ook al heeft de servicemedewerker niet direct antwoord op de vraag van de patiënt/bezoeker, dan kan hij/zij met een collega overleggen. Indien nodig vraagt de servicemedewerker aan de vrijwilliger om de patiënt of bezoeker te begeleiden naar de juiste locatie. Dat kan bijvoorbeeld een poli zijn waar de patiënt een afspraak heeft. Of patiëntenvoorlichting als degene meer informatie wil hebben over een bepaalde behandeling.

We zetten dus in op persoonsgerichte service, patiëntbeleving en klanttevredenheid. 

We registreren de gestelde vragen en serviceverzoeken en houden bij hoeveel dit er zijn. Tevens monitoren we hoeveel en welke vragen er bij de Informatiebalie, Patiëntenvoorlichting, het Servicebureau, Patiëntenregistratie en de MijnMUMC+ balie worden gesteld. Is dat anders dan voor het aanbieden van deze informatiekiosken?

Aanstaande maandag 18 november starten we als proef voor de duur van 3 maanden met het aanbieden van deze patiëntenservice. Op maandag, dinsdag en donderdag zullen er van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur servicemedewerkers bij de informatiepunten aanwezig zijn.

Deze nieuw ontwikkelde patiëntenservice is een samenwerking tussen Stafdienst Communicatie, Poli op Maat/Zorginnovatielab en Persoonsgerichte zorg.