Neuroloog Julie Staals benoemd tot hoogleraar

Dr. Julie Staals is benoemd tot profileringshoogleraar Neurovasculaire aandoeningen aan de Universiteit Maastricht. Deze benoeming is een erkenning van haar bijdrage aan het onderzoek naar neurovasculaire aandoeningen.
De leerstoel van de nieuwe professor richt zich op twee onderzoeksthema’s: de acute behandeling van herseninfarcten, en chronische microvasculaire dysfunctie in de hersenen dat kan leiden tot herseninfarcten en cognitieve achteruitgang. 
Voor het onderzoek is zij verbonden aan onderzoeksinstituut CARIM, met een brugfunctie naar MHeNS. Verder leidt zij het zorgpad ‘Stroke’ van het Hersen+Zenuw Centrum.
 
Namens het Hersen+Zenuw Centrum willen wij Prof. Dr. Julie Staals van harte feliciteren met deze welverdiende benoeming. 

 

Prof Staals
Sluit de enquête