Kwaliteitsevaluatie Cholesteatoomzorg

In het kader van het stroomlijnen en verbeteren van het zorgpad Cholesteatoom werden 83 patiënten in de periode tussen september 2021 - november 2022 geïnterviewd. Deze kwaliteitsevaluatie werd in samenwerking met Stichting Hoormij en het Hersen+Zenuw Centrum van het Maastricht UMC+ gedaan. Hierbeneden kunt u de resultaten lezen.

41%

Respons op de online vragenlijst

duim omhoog

TOPS 

  • Ontvangst en benadering op verpleegafdeling en bij de OK wordt beschreven als mensgericht, geruststellend en aandachtig
  • Otologen nemen de tijd voor uitleg en geven patiënten de mogelijkheid tot vragen stellen
  • Persoonlijke benadering door de otologen
  • De duidelijke uitleg over de aandoening en de operatie wordt erg gewaardeerd
  • Veel vertrouwen in de kennis en vakkundigheid van de otologen, OK- en verplegend personeel

85%

Gaf aan de uitleg van de arts over cholesteatoom en de behandeling goed te begrijpen.

lampje idee

TIPS

  • Informatie over risico's van operatie, omgang met wond en oortampon meer op papier of websites
  • Standaard duidelijkere uitleg over behandelteam in plaats van één behandelend arts
  • Meer uitleg over het 5-jarige nazorg traject met MRI-scans en jaarlijkse controle inclusief kans op her-operatie
  • Vragen naar de verwachtingen van de patiënt van de resultaten van de operatie
  • Betere timing van postoperatief gesprek, bij voorkeur niet op de recovery afdeling

26% 

Was niet op de hoogte van het behandelteam

21%

Was niet op de hoogte van het 5-jarige nazorg traject

Meer weten over aandoening: Cholesteatoom Cholesteatoom | Hersen+Zenuw Centrum (mumc.nl) en Informatie over slechthorendheid, tinnitus en hooraandoeningen - Stichting Hoormij

Sluit de enquête