KNO-arts/hoofd-halschirurg Laura Baijens benoemd tot hoogleraar.

Per 1 april 2024 is KNO-arts/hoofd-halschirurg Laura Baijens benoemd tot profileringshoogleraar "Slikstoornissen" door het bestuur van de Faculteit FHML. Deze benoeming erkent haar bijdrage aan het onderzoek naar slikstoornissen als gevolg van diverse aandoeningen.

De leerstoel van de nieuwe professor richt zich op het verbeteren van diagnostiek en het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelingen om slikfunctie te behouden, met speciale aandacht voor preventie en gevolgen van slikstoornissen.
Zij is verbonden aan onderzoeksinstituut GROW en leidt het zorgpad "Slikstoornissen" van de afdeling KNO. 

Namens het Hersen+Zenuw Centrum en de afdeling KNO van het Maastricht UMC+ feliciteren wij Prof. dr. Laura Baijens van harte met deze welverdiende benoeming.

Lees meer over KNO. En lees het eerder verschenen artikel over De verborgen pijn van slikstoornissen | Maastricht UMC+ (mumc.nl)

Laura Baijens KNO Hoofd Hals
Sluit de enquête