Inauguratie Dr. H.(Dirk) P.M. Kunst

Dr Kunst wordt benoemd in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences tot
hoogleraar “Schedelbasispathologie” zich voorstelt op vrijdag 1 juli 2022
om 16.30 uur precies dit ambt te aanvaarden met het uitspreken van een rede
in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht
De titel van de oratie is:
pasfoto

Schedelbasispathologie
Over zorgnetwerken, expertisecentra, toegewijde zorg
en de Kunst van het vrije denken
Belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen.
Na afloop is er een receptie.

Volg hier de oratie via de Livestream: Online Inaugural Lecture Prof. dr. H.(Dirk) P.M. Kunst - YouTube

Sluit de enquête