17 mei 2020

Handreiking praktische handvatten voor palliatieve zorg bij mensen met dementie in tijden van covid-19

Deze aanbevelingen zijn opgezet aan de hand van een literatuurstudie naar palliatieve zorg voor mensen met dementie tijdens de COVID-19 pandemie. De literatuurstudie is uitgevoerd vanuit het DEDICATED project, gericht op de verbetering van palliatieve zorg bij dementie. De aanbevelingen zijn verder aangevuld door experts en zorgprofessionals vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg. Voor meer informatie over palliatieve zorg, zie www.palliaweb.nl
Voor meer informatie over het DEDICATED project en voor updates over de literatuurstudie en overige onderzoeksactiviteiten, bezoek de website: www.dedicated-awo.eu