Belangrijk nieuws voor GGZ patiënten en cliënten van het MUMC+

GGZ behandelingen worden per 1 januari 2022 op een andere manier betaald, namelijk met het ZORGPRESTATIEMODEL. Dat heeft voordelen, maar kan ook betekenen dat je in korte tijd 2 keer het eigen risico moet betalen. Het is goed om daar rekening mee te houden.
Lees op deze pagina meer over de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.


#kosten #psychiatrie #psychologie # zorgprestatiemodel #GGZ

Sluit de enquête