22 januari 2020

Agressie na hersenletsel

Agressie komt veel voor na hersenletsel en heeft een grote impact op het dagelijks functioneren voor de patiënt, naasten en zorgverleners. Climmy Pouwels, Gisela Wolters, Peggy Spauwen, Boudewijn Bus, Ieke Winkens en Rudolf Ponds concludeerden op basis van een systematisch literatuuronderzoek dat de prevalentie van agressie varieert afhankelijk van het type hersenletsel, het specifieke doelgedrag en het meetinstrument. Methoden en bevindingen worden uitgebreid beschreven in een artikel dat is gepubliceerd in Tijdschrift voor Psychiatrie. Het artikel is hier te lezen.