Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

1000ste IAT behandeling bij patiënt met acuut herseninfarct uitgevoerd in het Maastricht UMC+

Intra-arteriële trombectomie (IAT) bij patiënten met een acuut herseninfarct is het verwijderen van een stolsel uit de slagaders in de hersenen. De behandeling heeft tot doel dat mensen met een acuut herseninfarct minder hersenschade overhouden en in het dagelijks leven beter functioneren.

Sinds 2017 is IAT officieel een standaardbehandeling, vergoed door de zorgverzekeraar. De diagnostiek en indicatiestelling voor een IAT vindt plaats in de regionale ziekenhuizen. De behandeling wordt uitgevoerd in een IAT-centrum. In de regio Limburg is dit het Maastricht UMC+. Ongeveer 1/3 van de patiënten met een acuut herseninfarct heeft een indicatie voor IAT en moet zo snel mogelijk van het regionale ziekenhuis naar het Maastricht UMC+ vervoerd worden.  

De focusgroep CVA bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdelingen neurologie en SEH van de Limburgse ziekenhuizen, de RAV Limburg Noord, de GGD Zuid Limburg (afdeling ambulancezorg), huisartsen uit verschillende regio's in Limburg en het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). Binnen de focusgroep vindt een voortdurend proces van optimalisatie plaats, waarbij met de verwijzende centra en de ambulance afspraken worden gemaakt om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dankzij deze regionale samenwerking heeft het Maastricht UMC onlangs de 1000e IAT behandeling kunnen uitvoeren!

focusgroep
  • Op de bank, eerste rij,  van links naar rechts:
    Nathalie Peters (AMBU, GGD Limburg Noord) Mary-Lou van Goor (LZR), Tobien Schreuder (Zuyderland), Frank Opstelten (VieCuri), Myriam Franssen (Zuyderland),  Marieke Verspaget (LZR),
  • Op de  stoel:
    Inger de Ridder (MUMC, voorzitter)
  • Staand achter de bank:
    Miranda Dirx (NAZL), Patrick van Limpt (Cohesie), Ladbon Khajeh (Zuyderland), Julie Staals (MUMC)
Sluit de enquête