Refereeravond

09 maart 2023
Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor de online refereeravond KNO op donderdag
9 maart a.s. met als thema: ‘Aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) met biologicals’.

Drs. Iris Krebbers (AIOS KNO MUMC+) zal samen met dr. Lennart Conemans (longarts MUMC+)
ingaan op de indicatiestelling en biological behandeling bij patiënten met CRSwNP (onder andere
met comorbiditeit astma). U zult inzicht krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire
aanpak tussen KNO en longgeneeskunde. Daarnaast zal Josje Otten (arts-onderzoeker Amsterdam UMC) dieper ingaan op de dosisreductie van biologicals. Graag willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om de werkzaamheden van Veronique Palm (verpleegkundig consulent) te belichten.

We heten u allen graag welkom op donderdag 9 maart a.s. om vanaf 20:00 uur de refereeravond
te volgen via Teams.

Aanmelden kan via:
https://kno.formstack.com/forms/regionale_refereeravond_kno_9_maart_2023


Alvast bedankt en tot binnenkort!

Met vriendelijke groet, namens prof.dr. Bernd Kremer,

Dr. Stijn van Weert
KNO-arts

Sluit de enquête