Neuroethics Café’ meeting

05 oktober 2022
Neuroethics Café is een reeks informele bijeenkomsten die studenten, professoren en medewerkers samenbrengen om opkomend neurowetenschappelijk onderzoek en neurotechnologieën en hun ethische, maatschappelijke en juridische implicaties te bespreken.
​​​​

Voor de volgende bijeenkomst zullen we over het onderwerp NeuroEpigenEthics horen van assistent-onderzoeksprofessor Kristien Hens. NeuroEpigenEthics heeft tot doel te onderzoeken hoe dynamische concepten van de menselijke biologie de toewijzing van verantwoordelijkheid beïnvloeden, met name in de context van neurologische ontwikkelingsstoornissen.

Kristien Hens is onderzoeksprofessor aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de KULeuven. Ze is doctor in de biomedische wetenschappen (Bio-ethiek, KUL 2010) en filosofie (UA, 2018). Ze is geïnteresseerd in de filosofie en ethiek van de psychiatrie en in de filosofie en ethiek van genen.

Noteer in je agenda, Neuroethics Café woensdag 05 oktober 2022 van 16.00-18.00 uur in de Flendrigzaal (MUMC+, 4e verdieping).

Stuur een mail naar k.bassil@maastrichtuniversity.nl om je aan te melden!

 

Sluit de enquête