Parkinson en tremoren

Behandelingen

Voor aanvullende behandelingen wordt u verwezen naar een bewegingsstoornissen neuroloog. Er is keuze uit 3 aanvullende therapieën:

Welke van de drie aanvullende behandelingen voor u het meest geschikt is hangt van veel factoren af. Voordat een keuze gemaakt wordt vindt een uitgebreid voorlichtingsconsult bij de parkinsonverpleegkundige plaats.

In bijgevoegde folders vindt u meer informatie.