Huntington Partner in Balans (afgerond)

Wat is Partner in Balans?

Partner in Balans is een online programma gericht op het aanleren van vaardigheden om de controle terug te nemen in een moeilijke of onzekere situatie en overbelasting in een later stadium te voorkomen. Hoe kun je enerzijds toekomen aan eigen behoeften en gezond blijven, en anderzijds omgaan met veranderingen, onzekerheden en geleidelijke toename van zorg voor je naaste?
Het programma combineert persoonlijke begeleiding door een coach met het volgen van thematische modules in een online omgeving. De modules gaan bijvoorbeeld over ‘acceptatie’, ‘communicatie’, ‘zorgen rondom erfelijkheid’, ‘het combineren van werk en zorg’ of ‘gevolgen voor het gezin’.

Onderzoek

Om de inhoud van het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van naasten van mensen met de ziekte van Huntington zijn er online groepsgesprekken georganiseerd. Benieuwd naar de resultaten? Lees: https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13607863.2023.2230949?needAccess=true

Er is een pilot gehouden om in kaart te brengen hoe naasten het programma ervaren hebben en wat ze ervan vonden. Zodra de resultaten van de pilot bekend zijn zullen deze gedeeld worden.

 

Sluit de enquête