Huntington

Huntington Expertisecentrum MUMC+

In het Maastricht UMC+ bestaat al jaren lang expertise op het gebied van de ziekte van Huntington. Sinds 2015 is het Maastricht UMC+ officieel benoemd tot Expertisecentrum. Erkenning is een belangrijke stap op weg naar betere integrale zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening zoals de ziekte van Huntington.

Het Huntington Expertisecentrum MUMC+ is opgericht om specialistische zorg aan Huntington patiënten en hun familieleden te bieden. Verschillende specialisten werken samen om de zorg zo optimaal en efficiënt mogelijk te maken. De neuroloog speelt een belangrijke rol in het organiseren van de zorg rondom Huntingtonpatiënten. De klinisch geneticus speelt een rol bij voorspellend DNA onderzoek en bij een kinderwens. Daarnaast bestaat het Huntingtonteam uit: een secretaresse, een genetisch consulent, een psycholoog, een neuropsycholoog en een psychiater. Paramedische hulpverlening en revalidatie, zoals een logopedist en maatschappelijk werker wordt op maat geleverd in de eigen regio binnen het Huntington Netwerk (Zuid Oost) Nederland.

Een van de speerpunten van het Huntington Expertisecentrum in Maastricht is de begeleiding van paren met kinderwens en het doen van prenatale diagnostiek (onderzoek tijdens de zwangerschap).

In het Expertisecentrum wordt de zorg gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Binnen het Expertisecentrum is er ook contact met internationale experts om nieuwe kennis te delen en initiatieven tot wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Dit maakt het Expertisecentrum tot een plek waar optimale kennis aanwezig is en de beste zorg wordt geboden.

Voor contact of vragen kunt een mail sturen naar: expertisecentrumhuntington@mumc.nl.