• Het is belangrijk dat de patiënt en omgeving niet alleen een goed beeld krijgen van de gevolgen van hersenletsel, maar ook leren wat hiervan de consequenties zijn in het dagelijks leven. We vinden het belangrijk de patiënt en de omgeving hierover goed te informeren. We noemen dat psycho-educatie.

    Soms kunnen training (bijvoorbeeld van het geheugen) of hulpmiddelen verbetering brengen. We leren patiënten ook hoe ze beter met hun prikkelbaarheid of somberheid kunnen omgaan. Als uw gedrag door het hersenletsel veranderd is, kan dit tot spanning en problemen leiden binnen uw relatie of in uw gezin. Wij kunnen op basis van onze kennis en ervaring vaak hulpmiddelen inzetten of manieren aanleren om deze situaties beter hanteerbaar te maken voor zowel u als uw partner, familie en sociale omgeving. 

     

Sluit de enquête