Evenwichtsstoornissen

Diagnostiek

  • Folders bij diagnostiek van Evenwichtsstoornissen.

    Voor meer informatie bij diagnostiek van Evenwichtsstoornissen verwijs ik u naar bijgaande folders.

    Documenten

  • Diagnostiek Evenwichtsstoornissen

    Evenwichtsstoornissen kunnen diverse oorzaken hebben. De KNO arts onderzoekt of de evenwichtsstoornis in het evenwichtsorgaan, in de buurt van het oor, gelegen is of dat uw evenwichtsstoornis berust op een neurologische (in de hersenen) gelegen oorzaak heeft.

    Sommige ooraandoeningen veroorzaken evenwichtsstoornissen terwijl er ook specifieke evenwichtsaandoeningen zijn. Evenwichtsonderzoek in combinatie met KNO onderzoek kan vaak tot een diagnose leiden. Het MUMC beschikt hiertoe overeen van de meest geavanceerde evenwichtslaboratoria ter wereld.  De diagnostiek kan daarnaast nog bestaan uit beeldvormend onderzoek en/of laboratoriumonderzoek.