• Psychologisch en psychiatrisch onderzoek start altijd met een uitgebreid intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind

    Daarnaast worden ouder(s)/verzorger(s) en meestal ook de school gevraagd om vragenlijsten in te vullen over het gedrag van het kind. Afhankelijk van de zorgen wordt psychologisch onderzoek gepland. Dit onderzoek kan zich op verschillende gebieden richten: intelligentie, neuropsychologisch functioneren (sterke en zwakke kanten in het denkprofiel, het gaat hierbij om o.a. geheugen, aandacht en ruimtelijk denken), en welbevinden (angst, stemming). Hiervoor zijn meestal meerdere afspraken nodig. Uit de onderzoeken komt een advies naar voren over de best mogelijke behandeling.

    Lees meer

Sluit de enquête